thiếu niên bất thức sầu tư vị

25/04/2016

trẻ người đâu đã biết mùi sầu,
chê cơm mẹ nấu.
chê cơm mẹ nấu,
dẩu mồm bỉ bai chẳng tự nấu.

mà nay già đầu rõ mùi sầu,
thèm cơm mẹ nấu.
thèm cơm mẹ nấu,
xa mẹ bơ vơ đành tự nấu.

bài từ làm theo điệu thái tang tử của châu thèm cơm mẹ nấu =))))))))))))))))

lạy giời tối nay đi ngủ không bị tân khí tật về ám cho =))))))))))))))))))))))))))

 

Advertisements

One Response to “thiếu niên bất thức sầu tư vị”

  1. xữa Says:

    =)))))))))))))))))))))))))))))))))) =)))))))))))))))))))))))))))))
    nghẹn ngào cơm mẹ nấu =)))))))))))))))))))))))))))))))


bung bung cà bung

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: