“biền biệt ra đi”

20160516_223033

Đang lưu luyến,
dưới thuyền vội giục.
Cầm tay, mắt nhìn, lệ nhỏ,
chưa nói ra đã ngắt.
Người đi,
sóng khói dặm nghìn,
trời Sở chiều mây thêm bát ngát.

Biền biệt ra đi,
thôi cảnh đẹp ngày vui ấy 

— Liễu Vĩnh 柳永, “Vũ lâm linh” 雨霖铃, Nguyễn Xuân Tảo dịch.

///

Thế rồi ta đành bỏ nhau mà biền biệt ra đi.

Advertisements
Standard

bung bung cà bung

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s