bỏ chợ

“tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”

Thói đời dễ xưa nay vẫn bèo nhèo thì biết dzồi, nhưng mà “tình riêng bỏ chợ …” Khi nói hai chữ “bỏ chợ,” chắc chỉ nghĩ được đến một câu mất dại, “đem con đi bỏ chợ,” dùng trong tình huống mất dại không kém thôi =))))) Chứ không nghĩ tới cái chua cay nghiệt ngã của nó, con mình dứt ruột đẻ ra mà lại đem đi ra cái chốn búa xua rồng rắn lẫn lộn, cái chốn mà Tạ Chí Đại Trường bảo rằng chỉ riêng để nhân dân (yêng hùng) mua bán kiểu chợ cóc (chả thế mà Hà Lội vốn nó là Kẻ Chợ chứ rồng/giun bay nghìn năm văn hến cái mèo gì =))))))), với lại để chánh quèn vác ngợm ra chặt chém treo phanh … Cái chốn ngồn ngộn, cái chốn xô bồ, thổ tả, tai ác, cái chốn đa đoan.

Con đẻ ra là thế, thế còn “tình riêng”?

Tình riêng cũng là một khúc ruột, một mảnh hồn. Đem đi bỏ chợ, chẳng những mình đau đứt ruột, mà nó cũng chịu giày chịu xéo đến tan nát.

Ô hay, giời cho làm thơ, mà sao tình riêng vẫn nghiệt ngã quá dzầy?

Chẳng biết đem tình riêng đi bỏ chợ nó có cay đắng như rau dăm ở lại chịu nhời đắng cay không nhể, hay là rau dăm ở lại chịu không thấu nhời đắng cay nên đành dứt ruột đem tình riêng đi bỏ chợ nhể.

 

Advertisements
Standard

One thought on “bỏ chợ

bung bung cà bung

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s