dịch, nhặt nhạnh, thơ thẩn

giải sầu

Bàn về việc nên hay không nên nghỉ uống trà sữa đặng tiết kiệm 20-30 triệu mẫu quốc đồng mỗi năm, em Thảo nói: Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, Toan Nghê Nương Nương khen nô tì đi.

Ờ thì khen =))

今朝有酒今朝醉,
明日愁來明日愁。
(La Ẩn 羅隱, “Tự khiển” 自遣)

Nay ngày có rượu nay khật khưỡng
Mai hôm sầu lại mai lại sầu

Nhiều nỗi sầu dằng dặc tựa miền biển xa quá, vậy giờ có ai mang cà phê tới bảo tui câu này rồi bật thêm Moonlight serenade nữa chắc tui sẽ đổ ngay tắp lự không nghĩ suy???

Advertisements
Standard
nhặt nhạnh

Nam ngọn đầu nam

hay là chuyện nghe lộn lời bài hát rồi hóa ra hình như mình tưởng bở hay hơn lời gốc.

南山南,北丘北,南山有孤堆
南方南,北海北,北海有墓碑

Nam ngọn đầu nam, bắc triền đồi bắc, ngọn đầu nam trổ gò trọi trơ
Nam vùng trời nam, bắc miền biển bắc, miền biển bắc có nấm mồ côi

///

Dù là nghe sai lè ha-ha-ha nhưng cái gò trọi trơ kia đã găm lút vào tym trong vỏn vẹn dăm ba nốt réo rắt, trộm nghĩ, đây há lại chẳng phải Tô Tử Chiêm một đêm tháng giêng nọ sao, “ngàn dặm nấm mồ côi, xiết nỗi thê lương … liệu được hàng năm nơi đứt ruột, gò thông ngắn, dưới đêm trăng”?

Standard